top of page
Fysiotherapie

Fysiotherapie & meer

Fysiotherapie

INTERFYSIO Beweeg Therapie

Wat is fysiotherapie?

De fysiotherapeut is de expert van het menselijk bewegen. De fysiotherapeut weet veel van het bewegingsapparaat, de klachten hieraan en mogelijke behandelingen om deze klachten te verhelpen. Een behandeltraject bij de fysiotherapeut bestaat uit verschillende fasen. Eerst is er de aanmelding, dit kan met of zonder verwijzing van een huisarts of medisch specialist. Vervolgens worden de klachten en de hulpvraag zo goed mogelijk in kaart gebracht. Daarna volgt het lichamelijk onderzoek en stellen we een fysiotherapeutische diagnose. Samen met u wordt gekeken naar de beste behandeling voor uw klachten. Tenslotte volgt de afsluiting met een rapportage naar uw huisarts.

Manuele Therapie

INTERFYSIO Manuele Therapie

Wat is manuele therapie?

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die op de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Oedeem Therapie

Interfysio beverwijk oedeem therapie lymfevatensysteem

Wat is oedeem therapie/ lymfedrainage?

Lymfedrainage is een behandeling om de afvoer van overtollig lymfevocht te bewerkstelligen als het lichaam daartoe zelf niet in staat is. Door massage van de lymfeklieren en de lymfebanen kan de lymfe-afvoer worden gestimuleerd. Lymfedrainage is een speciale massage waarbij de stroming van het lymfevocht wordt gevolgd. De onderstaande behandelvormen kunt u verwachten tijdens de behandeling: Manuele lymfedrainage Een zachte, rustige massage-techniek om de transportcapaciteit van het lymfestelsel te verhogen zodat het lymfe vocht naar die plaatsen gebracht kan worden waar het vocht wel afgevoerd kan worden. Compressietherapie Door middel van het aanleggen van bandages of verband wordt het uittreden van vocht tegen gegaan en ondersteunt het de lymfeafvoer. Op deze maner kan de afname in omvang gerealiseerd worden. Oefentherapie Voor het verbeteren van kracht, mobiliteit en conditie. Door een beter functionerende spierpomp wordt het lymfesysteem ondersteund bij de afvoer van vocht. Ademtherapie Door specifieke ademhalingsoefeningen kan de afvoer van lymfevocht verbeteren. Voorlichting Betreffende preventie van oedeem, huidverzorging en zelfhulp. Lymfetaping Door gebruik van speciale huidtape kan de afvoer van lymfevocht worden ondersteund. Op de volgende website: www.MLDV.be vind u meer informatie over lymfedrainage, de behandeling en de behandelbare klachten.

Mulligan Concept

01_3252-e1484817414224.webp

Wat is het mulligan concept?

Dit concept bestaat uit verschillende mobiliserende technieken, de zogenaamde “mobilisaties met bewegen”. Deze technieken worden binnen de fysiotherapie en manuele therapie gebruikt om klachten aan het bewegingsapparaat te behandelen, zoals pijn en bewegingsbeperkingen. De methode gaat ervan uit dat er sprake is van een sporingsprobleem in het gewricht. We kunnen het vergelijken met een lade van een kast die niet soepel open en dicht gaat. Door een kleine subtiele aanpassing in de stand van de lade vind hij weer het juiste spoor en gaat hij weer soepel lopen. Wat maakt dit concept zo uniek? Het bestaat uit 100% pijn vrije technieken, er wordt direct resultaat geboekt en we streven naar een langdurig effect.

Zwangerschap Therapie

Hand op Bump

Zwangerschapsgerelateerde bekkenklachten

Het bekken wordt tijdens de zwangerschap iets minder stabiel om de geboorte makkelijker te maken. Deze veranderingen in het bekken leiden bij ongeveer de helft van alle zwangere vrouwen tot pijn in de onderrug, rond het bekken en schaambot, de SI-gewrichten, het heiligbeen, de stuit, de billen en/of uitstraling in de bovenbenen. Met behulp van de juiste oefeningen en behandeling kunnen deze klachten verholpen worden. Onze bekken therapeute werkt volgens de methode van Cecile Rost. Doordat zij regelmatig nascholingen volgt kunt u haar als erkend therapeut terug vinden op de onderstaande sites, tevens kunt u daar aanvullende informatie vinden over zwangerschap gerelateerde bekken klachten en de behandelmethode. www.rosttherapy.com www.bekkentherapie.nl

Voor meer informatie kijk op:

rosttherapy.com
bekkentherapie.nl

Medical Taping Concept

01_3089.webp

Wat is het medical taping concept?

Medical taping is een vorm van tapen met elastische tape. Het voordeel van deze tape ten opzichte van normale sporttape is dat het geen beperkingen geeft tijdens het bewegen. Het is dus uitermate geschikt om sporters te behandelen aan spier en gewrichtsklachten. Medical tape wordt ook gebruikt voor het behandelen van oedeem klachten of littekenvorming na bijvoorbeeld een borstamputatie.

Dry Needling

01_3208 (1).webp

Wat is het dry needling?

Dry Needling is een relatief nieuwe vorm van behandelen binnen het vak fysiotherapie gericht op het ontspannen van spieren. Er wordt gebruik gemaakt van dunne acupunctuur naaldjes waarmee lokale verhardingen in spieren worden aangeprikt en daarmee ontspannen. Waarom Dry Needling? Door trauma of overbelasting ontstaan vaak verhardingen in spieren. Als deze langer blijven bestaan dan kunnen zij uitstralende pijn gaan veroorzaken. Zo kunnen spieren in de nek bijvoorbeeld hoofdpijn geven en spieren in de bovenbil uitstralen naar de onderrug of naar de knie. Vaak worden uitstralingspatronen vanuit spieren niet goed onderzocht of erkend! Zo kunt u lang met uw klachten blijven lopen. Dry Needling in combinatie met rek oefeningen is een snelle en veilige manier om spierspanningsklachten te verhelpen.

Etalagebenen looptraining

Wat is Etalagebenen (claudicatio) looptraining?

atherosclerose.webp

Claudicatio Intermittens, ofwel etalagebenen. Waarschijnlijk heeft u een verwijzing gekregen van uw huisarts of de medisch specialist, met daarop de diagnose Claudicatio Intermittens Fontaine II en daarbij het advies gekregen om een gesuperviseerde looptraining te volgen bij een daarin gespecialiseerde fysiotherapeut. Misschien heeft u nu wel meer vragen dan daarvoor… Wat is Claudicatio intermittens…. etalage benen…. looptraining….waarom geen operatie….en wanneer gaat het over dan??? Hopelijk dat de informatie hieronder u al wat meer zicht kan geven op het probleem en hopelijk vooral ook op welke wijze onze fysiotherapeuten u kunnen helpen. Bij Interfysio is een fysiotherapeut in dienst die gespecialiseerd is in het behandelen van hart- en vaatziekten en aangesloten bij het Chronisch ZorgNet. Wat zijn etalagebenen? Het Latijnse ‘claudicatio intermittens’ betekent letterlijk: met tussenpozen mank lopen.Etalagebenen claudicatio intermittens perifeer arterieel vaatlijden - Etalagebenen In de volksmond noemen we dit etalagebenen. Etalagebenen is een vorm van het zogenaamde ‘perifeer arterieel vaatlijden’ (PAV), ofwel: er is iets met de bloedvaten, maar dan wel flink ver bij het hart vandaan. PAV ontstaat door vernauwing in de slagaderen vanwege slagaderverkalking. Roken verhoogt het risico op etalagebenen, evenals suikerziekte, een te hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, overgewicht en gebrek aan beweging. Ook erfelijkheid speelt een rol. De risicofactoren versterken elkaar. Dus als u rookt én overgewicht heeft, loopt u meer kans op PAV. Dat is ook het geval als een van uw ouders op jongere leeftijd een hart- of vaatziekte heeft (gehad). Etalagebenen komen vaker voor op latere leeftijd. Het is belangrijk om niet met deze klachten door te blijven lopen. Zonder de juiste behandeling zullen de klachten aanhouden en in veel gevallen juist langzaam toenemen. In Nederland wordt geschat dat ruim 19% van de 55-plussers lijdt aan een vorm van PAV. Klachten bij etalagebenen Uw benen voelen bij inspanning verkrampt en vermoeid aan en deze klachten verdwijnen als u stopt met bewegen. De klachten kunnen optreden in de heup- of bilregio, bovenbenen, onderbenen (vaak in de kuiten) en/of de voeten van één been of beide benen. Vaak ontstaan de klachten bij lopen, maar de klachten kunnen ook ontstaan tijdens bijvoorbeeld fietsen of traplopen. Sommige mensen krijgen al klachten als ze normaal bewegen, anderen pas bij intensievere beweging. U kunt ook last krijgen van koude voeten en/of verdikte teennagels. Wondjes aan je voeten of onderbenen herstellen minder snel en gaan eerder zweren. De klachten kunnen per dag wisselen, maar zullen op lange termijn toenemen, dat wil zeggen, zonder de juiste behandeling. Behandeling van etalagebenen De huisarts kan (laten) onderzoeken of de bloedvaten in uw benen vernauwd zijn. Dit gebeurt door het vergelijken van de bloeddruk in armen en enkels. Met etalagebenen wordt u meestal doorverwezen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut. (Hart-, vaat-, en long)fysiotherapeuten zijn specifiek geschoold in het geven van training bij etalagebenen. Dankzij deze behandeling is een operatie meestal niet nodig. Een enkele keer is een ingreep (dotteren of een bypass) in het ziekenhuis toch noodzakelijk. Het GLT (Gesuperviseerde Loop Therapie) traject duurt 12 maanden, waarbij er bij aanvang een loopbandtest en vragenlijsten worden afgenomen, welke bij 3-6-9-12 maanden wordt herhaald om de voortgang inzichtelijk te kunnen maken. Hiervan wordt een rapportage gemaakt en teruggekoppeld aan de verwijzer. Chronisch ZorgNet ontvangt deze informatie ook (anoniem), in het kader van wetenschappelijk onderzoek. In de eerste drie maanden zal de trainingsfrequentie bij de fysiotherapeut intensief zijn en de frequentie van de contactmomenten zullen afnemen naarmate het jaar vordert. Meestal voelt u na drie maanden al goed resultaat. U zal regelmatig lopen op de loopband waarbij er aandacht besteed wordt aan de loopafstand en looptechniek, maar ook kracht- en stabiliteitsoefeningen komen tijdens de therapie aan bod. Daarnaast kunt u huiswerkoefeningen meekrijgen en het advies om zo veel mogelijk zelf (buiten) te lopen. Wij werken samen naar uw persoonlijke doelen toe, ieder mens is immers uniek en daar passen wij de therapie op aan. Vergoeding Er worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) in één jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde hiervoor is dat u een verwijzing heeft van de huisarts of medisch specialist. U heeft dus geen aanvullende verzekering nodig om een traject fysiotherapie vergoed te krijgen. De zorgkosten voor een traject gesuperviseerde looptherapie bij etalagebenen zijn niet uitgezonderd van het eigen risico. Het eigen risico bedraagt € 385,- (indien men niet gekozen heeft voor een vrijwillige verhoging). De eerste €385,- die aan zorgkosten gemaakt wordt (voor zover die kosten niet van het eigen risico zijn uitgezonderd), zijn dus voor rekening van de patiënt. Indien de 37 behandelingen uit de basisverzekering gebruikt zijn en het traject gesuperviseerde looptherapie nog niet is afgesloten, kan men gebruik maken van de aanvullende verzekering mits deze is afgesloten. Let op: veel zorgverzekeraars hanteren een selectief inkoopbeleid voor GLT. Dit betekent dat u een traject GLT alleen vergoed krijgt indien u onder behandeling bent van een Chronisch ZorgNet therapeut die is gespecialiseerd in etalagebenen. Bij Interfysio zijn twee fysiotherapeuten gespecialiseerd in het behandelen van hart- en vaatziekten en aangesloten bij het Chronisch ZorgNet. Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met de zorgverzekeraar. Voor meer informatie kijk op: www.etalagebenen.nl www.hartstichting.nl/brochures www.thuisarts.nl/etalagebenen Kort samengevat: – Als u etalagebenen heeft, voelen uw benen tijdens het lopen pijnlijk en vermoeid aan. – De klachten verdwijnen als u (al dan niet voor een etalage) een poosje stilstaat. – U kunt ook last krijgen van koude voeten en verdikte teennagels; wondjes herstellen minder snel. – Etalagebenen worden veroorzaakt door een vernauwing van de slagaderen door aderverkalking. – Risicofactoren zijn: roken, een ongezonde leefstijl, erfelijkheid, hoge bloeddruk, suikerziekte (diabetes) en verhoogd cholesterol. – Het is goed om (ook bij pijn) te blijven lopen. Dit is niet schadelijk. – Stoppen met roken, voldoende bewegen en gezond eten helpen tegen etalagebenen. – Fysiotherapeuten kunnen gesuperviseerde looptraining geven die speciaal is ontwikkeld voor mensen met etalagebenen en hen helpen bij het bereiken van een gezonde leefstijl. – Vergoeding komt uit de basisverzekering, 37 contactmomenten per 12 maanden (wel ten koste van uw eigen risico).

Corona Revalidatie

Revalideren na het COVID-virus

Covid 19

De zorg voor coronapatiënten houdt niet op als ze zijn ontslagen uit het ziekenhuis of als de klachten zijn verdwenen. Dan begint de revalidatie! Binnen het Gezondheidscentrum Wijkerbaan hebben wij een multidisciplinair revalidatieprogramma ontwikkeld voor ex-coronapatiënten. Alle disciplines op één lokatie wel zo makkelijk! Wordt het revalidatieprogramma vergoed door uw zorgverzekeraar? Fysiotherapie wordt vergoed door uw aanvullende verzekering indien u die heeft afgesloten. Bij een chronische indicatie worden alle behandelingen vergoed door de basisverzekering met uitzondering van de éérste twintig behandelingen die worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Wanneer is er sprake van een chronische indicatie fysiotherapie? Na ziekenhuisopname is een verwijzing medisch specialist/revalidatiearts Verwijzing longarts COPD Gold 2 categorie A,B,C of D Psychologie: Afhankelijk van het type zorgverzekering wordt onze hulp voor 60 tot 100 procent vergoed vanuit de basisverzekering, dit gaat al dan niet ten koste van het eigen risico. Ergotherapie: Wordt vergoed binnen de basisverzekering voor tien uur per kalenderjaar, bij sommige verzekeraars ook nog aanvulling in de aanvullende verzekeringen. Diëtetiek: Wordt vergoed binnen de basisverzekering.

Download

patiëntenbrochure

bottom of page